Projekt "Aktywni zawodowo wygrywają" - witamy na stronie!

Projekt „Aktywni zawodowo wygrywają” kierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.”

Cel główny projektu:
Dostosowanie wiedzy i umiejętności do potrzeb rynku pracy poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej w wyniku wdrożenia programu rozwojowego w czterech technikach wchodzących w skład ZSER w Słubicach do 30.06.2014 r.

Projekt obejmuje:
 1. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów kształcenia zawodowego:
  • technik ekonomista
  • technik agrobiznesu
  • technik architektury krajobrazu
  • technik żywienia i gospodarstwa domowego
 2. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki (pozalekcyjne).
 3. Dodatkowe zajęcia językowe (pozalekcyjne):
  • język niemiecki
  • język angielski
 4. Praktyki zawodowe u pracodawców.
 5. Praktyki zawodowe w Niemczech.
 6. Kurs prawo jazdy:
  • kat. B+E na ciągnik
  • kurs kwalifikacyjny na kombajn
Grupa docelowa
Uczestnikami projektu będą uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach w wieku 16-20 lat z klas II-IV z techników: technik ekonomista, technik agrobiznesu, technik żywienia i gospodarstwa domowego oraz technikum architektury krajobrazu.
Biuro projektu:
Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych
Al. Niepodległości 23
69-10 Słubice
Tel. 95-758-26-69

Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach

Menadżer projektu: Bożena Lisik
Specjalista do spraw organizacyjnych: Małgorzata Kościńska

Beneficjent (projektodawca): Powiat Słubicki/Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Słubicach

Strona projektu:
aktywni.zser-slubice.pl

Ważne linki:
efs.lubuskie.pl
www.efs.gov.pl